Regulamin Kiepscy Wiki składa się z dwóch części - podstawowych zasad oraz zasad ustalonych podczas głosowań. Pierwszą część zasad można znieść, jeśli ponad 80% użytkowników zażąda tego (poprzez uchwalenie nowej ustawy o zniesieniu poprzedniej). Drugie można znieść, gdy uzyska się ponad 50%. Każde głosowanie trwa tydzień. Obie części regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników.

Najważniejsze zasady

Kiepscy Wiki ma za zadanie zbierać materiały na temat serialu pt. Świat według Kiepskich.

Czego nie wolno zamieszczać

Zabrania się zamieszczanie treści:

  • obraźliwych,
  • rasistowskich,
  • łamiących prawa autorskie.

Kultura pomiędzy innymi użytkownikami

Pomiędzy użytkownikami obowiązuje kultura osobista (niedopuszczalne są ataki osobiste, wprowadzanie innych użytkowników w błąd, wyśmiewanie ich na forum itd.).

Pozostałe zasady

Propozycje dotyczące uchwalania/odwoływania/zmieniania zasad zgłaszamy tutaj.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.