FANDOM


Odc185-300x213

Korumpcja – 185. odcinek serialu Świat według Kiepskich.

Fabuła

Ferdek spotyka na korytarzu Paździocha, montującego obraz na ścianie. Dochodzi do sporu między sąsiadami, ponieważ Ferdek żąda od Paździocha, aby zlikwidował obraz. Natomiast Halina w rozmowie z Ferdkiem twierdzi, że Paździoch postąpił słusznie. Ferdek tym razem spotyka na korytarzu Boczka i Paździocha, którzy chcą umieścić chodnik, a Ferdek nie zgadza się z tym. Wszyscy oprócz Ferdka przebywają na korytarzu. Nikt nie reaguje na protesty Ferdka, który chce, aby Halina i Waldek wrócili do domu. W nocy Halina rozmawia z mężem w sypialni. Następnego dnia sąsiedzi urządzają balangę na korytarzu, podczas której Paździoch proponuje, aby bawili się u Boczka. W piwnicy Ferdek rozmawia z Paździochem, który mówi, że jego działalność ma na celu stworzenia dobrych, sąsiedzkich stosunków. Ferdek postanawia dołączyć do ich grona. Po chwili Ferdek wyciąga dyktafon, na którym została nagrana jego rozmowa z Paździochem. Paździoch wypiera się tego, mówiąc, że niczego takiego nie powiedział. Po usłyszeniu Boczek i Paździochowa wierzą tylko Paździochowi, natomiast Ferdek zostaje usunięty z grona.

Zakończenie

W sypialni Ferdek oskarża Halinę, która była naiwna i także uwierzyła Paździochowi. Następnego dnia wszyscy postanowili zorganizować spotkanie w pokoju Kiepskich. Halina i Waldek także są tam obecni. Jedynie Ferdek odizolował się od wszystkich, przebywając w szafie. Po chwili Waldek podchodzi do niej, zachęcając Ferdka, aby coś zjadł. Ferdek wystawia szyld z napisem Wstęp Wzbroniony.

Obsada

Ciekawostki

  • Odcinek toczy się w dniach przed (minimalnie 23) 24 czerwca do 8 lipca 2004 roku.
Poprzedni
Tyrtum pyrtum!
Korumpcja
2004
Następny
Śmietnik historii
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.