Kiepscy Wiki
Advertisement
Marian Janusz Patryk Heinrich Gottlieb Paździoch von Bibersztajn
Marian-Paździoch.JPG
Informacje biograficzne
Płeć

mężczyzna

Data urodzenia

12 października 1939

Rodzina
Pseudonim(y)

Menda, Łysa Menda, Złodziej, Stary Dziad, Wrzód na zdrowym organizmie/ciele narodu, Pierdoła, Marian Paździoch Stary Pryk, ??? (Prawdopodobnie Chuj)

Specjalność

donosicielstwo

Zawód

sprzedawca bielizny na bazarze

Pierwszy odcinek

Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik!

Ostatni odcinek

Polityka

Występowanie w odcinkach
Poza sceną
Narodowość

Egipska, Polska, korzenie niemieckie [1]

Adres:

Wrocław ul. Ćwiartki 3/3

Aktor

Ryszard Kotys

Dlaczego panu zawsze się chce wtedy, kiedy mnie?!

Marian Paździoch do Ferdynanda Kiepskiego pod kiblem.

Pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wie.

Marian Paździoch do Ferdka o swojej przeszłości.

Karwasz twarz!

Ulubione przekleństwo Mariana Paździocha.

Ja głosuję za Boczkiem.

Ostatnie słowa Mariana Paździocha w serialu.

Ostatni występ Mariana Paździocha w serialu

Marian Paździoch właść. Marian Janusz Patryk Heinrich Gottlieb von Bibersztajn (ur. 12 października 1939 r. w Wąchocku) – postać fikcyjna, bohater komediowego serialu telewizyjnego Świat według Kiepskich, produkowanego i emitowanego od 1999 roku przez Telewizję Polsat, TV4 oraz ATM Rozrywka. W jego rolę wcielał się Ryszard Kotys.

Życie codzienne

Marian Paździoch jest sąsiadem Ferdynanda Kiepskiego, mieszka w kamienicy przy ul. Ćwiartki 3 we Wrocławiu. Żonaty z Heleną. Na co dzień pracuje na jednym z wrocławskich bazarów (przy alei Solidarności), gdzie prowadzi stoisko z damską bielizną. Posiada samochód osobowy: NRD-owskiego wartburga (zamienił go na poloneza, jednak nadal posiada wartburga). W niedzielę służy do mszy (zbiera na tacę) w lokalnej parafii. Jego imię od bierzmowania to Patryk.

Miał psa Pimpusia[2] (którym straszył swego czasu Boczka)[3]. Jest erotomanem, podobnie jak jego żona Helena. Z uwagi na zdobyte na targowisku znajomości, potrafi zorganizować wiele rzeczy, które nie zawsze pochodzą z legalnego źródła. Ze względu na różnice charakterów, Paździoch często popada w konflikty z Ferdynandem Kiepskim. Jednak, wiedziony chęcią łatwego zarobku, nierzadko przyłącza się do jego pomysłów. Podobnie jak sąsiad, nie stroni on od alkoholu, z tym że przedkłada on wódkę nad piwo Mocny Full. Paździoch nie przepada za innym z sąsiadów, Arnoldem Boczkiem, na którego woła per "Grubas".

Paździoch kradnie papier toaletowy i żarówki ze wspólnej toalety. Prawdopodobnie popełniał też inne kradzieże. Jest człowiekiem chorobliwie oszczędnym. Był Faraonem egipskim[4].

W odcinku "Telewizja marzeń" zginął rozszarpany na wizji w programie Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata, ale w kolejnych nadal żyje.

Przeszłość Mariana Paździocha

Paździoch wraz z Puszkiem w wymiarze bytów niematerialnych.

Opętany Paździoch.

Odc. Wampiry są wśród nas Paździoch twierdzi, że urodził się przed wynalezieniem komputerów i telewizji (przed 1928; odtwórca roli Paździocha - Marian Kotys - urodził się w 1932 roku)O przeszłości Paździocha niewiele wiadomo. Sam często powtarza, że jeszcze wielu rzeczy się o nim nie wie.

Marian Paździoch z parówami

Jego najstarsze pokazane w programie fragmenty z życia (ewentualne wcielenie) sięgają Starożytnego Egiptu, kiedy to faraon Menemotyp (czyli Marian Paździoch) wraz z małżonką Fernetete (czyli Heleną Paździoch) skazali Sinue Isztar Aszirad-amon Tut-anel Nursuarel Ibrahim'a (czyli Ferdka) na wieczne bezrobocie. Paździoch stwierdził wtedy, że jest synem Jezabela i Azabii Szarmanszejka El Bazara.

Jego ojciec nazywał się Józef Paździoch, a jego matka to prawdopodobnie Helena Paździoch.[5] Nie należy mylić matki Mariana z jego żoną, która też ma na imię Helena.

Ukończył technikum elektryczne w Oławie[6]. Był on bardzo przystojny, nosił długie włosy i był owłosiony, czasem zapuszczał brodę.

W jednym z odcinków wyznał, że jego dziadek był Niemcem, a jego prawdziwe nazwisko brzmi Marian Heinrich Gottlieb Paździoch von Biberstein[1]. Jednak w filmie odziedziczonym po swojej babce, Loli, występuje Ernest von Paździoch, o którym także twierdzi, że jest jego dziadkiem[7].

W odcinku Wampiry są wśród nas Paździoch twierdzi, że urodził się przed wynalezieniem komputerów i telewizji (przed 1928; odtwórca roli Paździocha - Marian Kotys - urodził się w 1932 roku).

O młodości Mariana Paździocha także nie wiadomo nic pewnego. W dzieciństwie był ministrantem. Matka chciała, by został księdzem. Marian niemal całe życie okłamywał matkę, że tak jest w rzeczywistości. Prawda wyszła na jaw na kilka lat przed śmiercią seniorki w odcinku Matka jest tylko jedna. W jednym z odcinków było wspomniane, że Marian nie posiada męskich narządów rozrodczych. W serialu podane są dwie hipotezy wyjaśniające ten fakt. Według samego Paździocha stracił on genitalia po spotkaniu ze szczupakiem (ryba miała odgryźć mu przyrodzenie w momencie gdy ten sikał z łódki do jeziora). Później (w odcinku Poltergeist) wychodzi na jaw inna hipoteza, według której Paździoch to transeksualista. Urodził się jako Miriam Biernacka i miał siostrę bliźniaczkę Jadwigę. Bliźniaczki miały jednak różne charaktery. Jadwiga była dobra i piękna, zaś Miriam zła i brzydka. Miriam miała dość bycia w cieniu "lepszej" siostry i dlatego pewnego dnia wepchnęła Jadwigę do studni podczas zabawy. Celem uniknięcia odpowiedzialności, Miriam zmieniła płeć i tak powstał Marian Paździoch - mężczyzna bez penisa.

W młodości grał w zespole ludowym na bąku.[8]

W 1962 roku "dowodził" rowerem wodnym na mazurach, na zjeździe emerytów.[9]

W odcinku pt. "Cały ten jazz" wyznaje, że w młodości był światowej sławy jazzmanem.[10]

Niegdyś był też latarnikiem, ale na skutek podstępnego spisku, w wyniku którego doszło do katastrofy, zwolniono go. [11]

Zarówno czas jak i okoliczności nawiązania znajomości z przyszłą żoną Heleną de domo Majsner także są niejasne. Z informacji zawartych z odcinku Jesień Średniowiecza wynika, że poznali w 1972 roku w Koszalinie w bliżej nieznanych okolicznościach (w tym samym czasie też w Koszalinie poznali się Ferdek i Halina). Według jednej z wersji, sam Paździoch wyznaje, że podczas gdy był latarnikiem, w trakcie sztormu morze wyrzuciło ponętną i skąpą ubraną niewiastę. Była to Helena. Paździoch złamał panujący wśród latarników przesąd i zabrał kobietę do latarni. Wówczas doszło między nimi do intymnego zbliżenia, zaś później zostali małżeństwem. Sama Helena Paździoch wyjawiła, że mąż jest impotentem. Z kolei, w jednym z odcinków pojawia się informacja, że Paździochowie w ciągu całego swojego pożycia małżeńskiego tylko raz uprawiali seks.

W jeszcze innej wersji wydarzeń Paździoch mógł poznać Helenę dopiero w 1985 roku i po tym zawarli małżeństwo[12].

Swego czasu Paździoch sprzedawał watę cukrową przed kinem Robotnik (przypuszczalnie było to na przełomie lat 70. i 80. XX wieku). Dzieci przychodzące do kina często mu dokuczały. W efekcie jednego chłopca (dokładnie Andrzeja Gąsiora) gonił przez kilka godzin po okolicy, jedna dziewczynka (dokładnie Jadwiga Barbara Przaśny) wymyślała na niego prześmiewcze wierszyki, innej (dokładnie Pameli Kovalski) pożyczył 2 zł 50 gr na bilet do kina, jednak nigdy nie doczekał się zwrotu pieniędzy. Jak się później okazało, wszystkie te zachowania miały dobry wpływ na polską kulturę i wspomniane dzieci. Pierwszy z nich zapałał miłością do biegów długodystansowych, co zaowocowało zdobyciem przez niego złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Dziewczynka układająca wierszyki o Paździochu została poetką, co zaowocowało Nagrodą Nobla. Trzecia dziewczynka zapałała miłością do kina i została gwiazdą w Hollywood, a za swą twórczość dostała Oscara. Wszyscy ci przeprosili Paździocha na łamach programu telewizyjnego Przepraszam Cię, dzięki czemu Paździoch dostał od tego programu 3 bombonierki i doczekał się zwrotu pieniędzy od Pameli[13]. Po tym zaczęła się nawet fala jego przepraszania, a do programu zadzwoniło i napisało tysiące telewidzów, celem jego przeproszenia.

Z Ferdynandem Kiepskim znają się od połowy lipca 1970 r.[14].

W kamienicy mieszka od 1978 r.[15]

Stwierdził również, że jego ulubiona gra to Srar Wars (oczywista parodia "Gwiezdnych Wojen").

W odcinku "Menda", wyznał że w 1992 roku, od marca do października, regularnie załatwiał się Ferdkowi na wycieraczkę.

Współpraca z "systemem"

W czasach PRL należał do PZPR, zapewne służył w ORMO, o czym świadczy posiadany przez niego kask tej organizacji. Można także stwierdzić, iż Paździoch czynnie współpracował z innymi organizacjami militarnymi, gdyż wielokrotnie wspominał iż w momencie ruszania do ataku, łamały nam się tarcze i pałki[16]. Pewnego dnia Paździoch, ukrywając się w domowej piwnicy, własnoręcznie spala własną teczkę z okresu współpracy z SB. Jego żona wiedziała o współpracy małżonka, trzymając jego teczkę w tapczanie w domu Paździochów. Helena dodatkowo twierdzi, iż Marian czynnie i z własnej woli współpracował z SB (co widać po objętości teczki którą spala Paździoch, a także iż nie obce jest mu donoszenie na innych ludzi, co udowodnił wielokrotnie)[3].

Paździoch jako kobieta.

Ciekawostki

 • Największymi marzeniami Mariana Paździocha są: rejs dookoła świata i uprawianie seksu z kilkudziesięcioma kobietami.
 • Każdego znajomego podejrzewa o donosicielstwo podczas PRLu.
 • Trzy razy w swoim życiu przez ludzi został uznawany za zmarłego.
 • W jednym z odcinków zamienił się życiem z Ferdynandem Kiepskim. [17]
 • Preferuje tanie wina w odróżnieniu od "tych droższych za 10 złotych".[potrzebne źródło]
 • W jednym z odcinków otworzył kebab bar. [17]
 • Marian utworzył V Rzeczpospolitą .[18]
 • Wstaje o 4:30. [19]
 • Na drzwiach Paździochów wisi tabliczka z napisem T.W. Paździochy.
 • Marian nie posiada narządów rozrodczych. Kiedyś pokazywana była również jego retrospekcja, w której, jak twierdzi, szczupak odgryzł narządy rozrodcze jego koledze Staszkowi.[20]
 • W spadku po babce Loli Froilein odziedziczył film porno z udziałem babki i dziadka.[7]
 • Jak sam twierdzi, widział kiedyś całkiem nagą Kozłowską na YouDupie.
 • Jako pierwszy w mieście miał telewizor marki Rubin.
 • Był kiedyś latarnikiem morskim. [21]
 • Jego ulubiona gra to Srar Wars.
 • Posiada co najmniej dwie encyklopedie: wielotomową [22] i radziecką. [23]
 • Umie dobrze grać w piłkarzyki[24] i jest mistrzem break dance.[25]
 • W życiu codziennym i w kontaktach z sąsiadami posługuje się językiem urzędowym.
 • Wnętrze mieszkania Mariana i Heleny jest pokazywane tylko kilka razy. [26]. Wiadomo jednak, że jest na specjalnym pilocie, który pokazuje meble. Jednakże pilot został zniszczony gdy pokój był ukryty. Upadł mu z ręki. [27] Pomimo tego, w paru innych odcinkach gdzie jest widoczne mieszkanie Paździochów, mieszkanie nie jest puste.
 • Jest mężczyzną chorym na serce. Jako jedyny człowiek w historii przeżył ponad 100-krotnie zawał - udokumentowane w Księdze Rekordów Guinnessa.
 • Jego Wartburg posiadał rejestrację WRA - 2876.
 • Jak sam szczerze twierdzi, Helena zdradziła go już 3 razy, chociaż do takich sytuacji mogło dochodzić częściej.
 • Imieniny obchodzi 13 sierpnia (mimo że tego dnia nie jest Mariana).[28]
 • W specjalnym odcinku wyborczym z 2007 roku, Marian Paździoch nie kryje swoich skrajnie prawicowych poglądów. W innym odcinku z 2008 roku uważa się już za liberała.
 • Na bazarze ma stoisko numer 146.
 • Razem z Ferdynandem Kiepskim przebiegł maraton.
 • W pewnym odcinku okazuje się, że Paździoch ma na brzuchu tatuaż w kształcie słonia, którego trąba chowa się do spodni ("Resztę to już sobie Pan dośpiewasz"). Stwierdził, że niegdyś w Bułgarii, przez ten tatuaż o mało nie padł ofiarą kobiecego gwałtu.
 • Uwielbia czekoladę, szczególnie tę z bombonierek[13].
 • Rolę tę można uznać za kontynuację innej roli Ryszarda Kotysa z filmu Sami swoi, gdzie aktor również grał sprzedawcę na bazarze. On także był chytry - gdy Witia Pawlak kupował u niego kota, oprócz worków pszenicy musiał dać mu też rower, na którym przyjechał.
 • Paździoch prowadził klub nocny o nazwie "Bazar".
 • Marian przy wódce wspomniał że gdy był w "wojsku" to brał udział w akcji podczas której pękła mu tarcza i pała mu się złamała.[16]
 • Paździoch spalił wszystkie dowody swojej współpracy z SB.[3]
 • Chciał uwieść Mariolę milionem dolarów i wyjechać z nią na wczasy.[29]
 • Posiada niesamowite moce parapsychiczne.[30]
 • W przeszłości uznany saksofonista jazzowy - Marian "Ptasznik" Paździoch (aluzja do Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego).[10]
 • Jest on 88. wcieleniem złego czarnoksiężnika Barucha, został unieszkodliwiony przez Ferdka klątwą Papirus podcirus wycirus.
 • W jednym z odcinków Paździoch zakochał się w Halince i próbował z nią romansować.
 • W dzieciństwie cierpiał na rozdwojenie jaźni, a pewna skarpetka, Pan Gałganek była jego alter ego.
 • W odcinkach Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym i Coming Out okazuje się, że jest gejem.


Paździoch z matką

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Odcinek Szkielet fon Bibersztajna
 2. Odcinek Znieczulica społeczna
 3. 3,0 3,1 3,2 Odcinek Lista Mariana
 4. Odcinek Syn Nilu
 5. Marian w sytuacji nagłego zaskoczenia i stresu często się przedstawia jako "Marian Paździoch, syn Józefa". Raz natomiast powiedział "to ja, Marian Paździoch, syn Józefa i Heleny!"
 6. Odcinek Salomon Baba
 7. 7,0 7,1 Odcinek Złota rączka
 8. Odcinek Kiepscy dają czadu
 9. Odcinek Titanic
 10. 10,0 10,1 Odcinek Cały ten jazz
 11. Odcinek Mamut
 12. Odcinek Świąteczna ballada o problemach sąsiada
 13. 13,0 13,1 Odcinek Wata Mariana
 14. Odcinek Jak ten czas leci
 15. Odcinek Euro
 16. 16,0 16,1 Odcinek W kamasze
 17. Odcinek Jak ten czas leci
 18. Odcinek Radny
 19. Odcinek Zamianka
 20. W odcinku Drapieżnik został wykastrowany, zaś w odcinek Szczupak zostały mu one odgryzione przez rybę.
 21. Odcinek Mamut
 22. Odcinek Ciemna randka
 23. Odcinek Korzeń piastowski
 24. Odcinek Dom kultury
 25. Odcinek Pląs
 26. Odcinki: Wiara czyni cuda, Tajemnicza historia, Szara strefa i Euro.
 27. Odcinek Szara strefa
 28. Odcinek Sto lat
 29. Odcinek Pan Gałganek
 30. Odcinek Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło
Advertisement