FANDOM


112

Marian jako małpa w klatce.

Marian małpa pl - 112. odcinek serialu Świat według Kiepskich.

Opis odcinka

Ferdek wychodzi do toalety. Gdy otwiera drzwi, jest w szoku: oto tuż przed jego nosem stoi Paździoch i załatwia swoje potrzeby na wycieraczce Kiepskiego. Jakby tego było mało, Paździoch, zamiast od razu uciec, obsikał właściciela wycieraczki i zwiał w małpich podskokach. Ferdek uznał to za zwykłe chuligaństwo i kolejny dowód, że Paździoch to "menda". Następnie, gdy Halina, wracając z zakupów, mija drzwi Paździocha, z drzwi wyskakuje ów sąsiad i wyrywa jej torbę z bananami. Halina, zdziwiona i zdenerwowana biegnie za Paździochem, który zatrzasnął przed nią drzwi. Po powrocie do domu Ferdek i Halina zgodnie mówią, że Paździoch wydawał dźwięki podobne do małpich odgłosów. W nocy do drzwi Kiepskich puka żona Paździocha. Prosi Ferdka o pomoc, by ten zdjął z drzewa Mariana, który na owe drzewo się wdrapał, rozebrał do naga, opluł Helenę i nie chce zejść. Rano w mieszkaniu Kiepskich Ferdek, Waldek, Boczek, Helena i Halina zastanawiają się, co zrobić z cofniętym w rozwoju Paździochem, który wisi teraz na żyrandolu Kiepskich, po tym, jak ledwo udało się go złapać. Zgromadzenie wspólnie postanawia, że Paździoch zostanie, ku niepocieszeniu Ferdka, w mieszkaniu Kiepskich, w klatce. Następnego dnia do Kiepskich przychodzą bogate panie z fundacji opiekującej się dzikimi zwierzętami i postanawiają opiekować się "Mariankiem": przynoszą mu mnóstwo owoców i innych smakołyków. Paździoch ma jak w raju.

Zakończenie

Ferdek rozmawia z Waldkiem o Paździochu i tej całej sytuacji. Jest wyraźnie zdenerwowany całą tą sytuacją i koniecznością "hodowania" Paździocha pod swoim dachem. Nagle Paździoch nazywa Ferdka "frajerem". Okazuje się, że Paździoch cały czas udawał, by mieć wszystko za friko. Ferdek grozi, że go zabije, po czym Paździoch, szyderczo śmiejąc się odpowiada, że jest "nietykalny" i że "potrafi przystosować się do każdych warunków życia". Nagle przychodzą opiekunki Paździocha z prezentem: samicą wielkiej Małpy Syberyjskiej. Ferdek śmiejąc się i patrząc, jak wielka Małpa przytula Paździocha powtarza słowa Paździocha o przystosowaniu się do warunków życia.

Obsada

Poprzedni
Flamingo
Marian małpa pl
2002
Następny
Armagiedon
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.