FANDOM


Paździoch z matką

Paździoch z matką

Matka jest tylko jedna – 215. odcinek serialu Świat według Kiepskich.

Fabuła

Paździoch przychodzi do Ferdka i pyta sąsiada, czy ma dla niego wolny pokój. Mówi, że spodziewa się gościa, ale nie chce powiedzieć, kto to jest. Daje mu pieniądze, w związku z czym Ferdek się zgadza. Halina rozmawia na ten temat z mężem i nie zgadza się na to, aby obca kobieta była w jej mieszkaniu. Następnego dnia przychodzi Paździochowa i oddaje poduszkę elektryczną. Okazuje się także, że matka Paździocha będzie przebywała u Kiepskich. Paździochwa jednak nic więcej nie chce powiedzieć. Później Helena i Marian wyjaśniają z Kiepskimi całą sytaucję. Paździoch mówi, że jego matka zawsze pragnęła, aby jej syn został księdzem, lecz nie spełnił jej marzenia. Podobno nie wie o nim wiele rzeczy. Paździoch chce, aby sąsiedzi pomogli mu w mistyfikacji. Chodzi o to, aby matka Paździocha nie dowiedziała się, że Marian nie jest księdzem. Następnego dnia Paździoch na drzwiach umieszcza tabliczkę Helena Kopeć, gdyż ksiądz nie może mieć żony. Kiepscy mają być zaprzyjaźnionymi parafianami. Jakiś czas później Ferdek mówi o swojej sytuacji Boczkowi przed kiblem. Następnie przychodzi Paździoch. Okazuje się, że jego matka przyjechała. Zostaje powitana u Kiepskich. Nie podoba się jej mieszkanie Ferdka i Haliny.

Zakończenie

Matka Paździocha opuszcza mieszkanie i na korytarzu dowiaduje się, że Paździoch nie jest księdzem, gdyż jego żona kazała mu ściągnąć sutannę, w wyniku czego Paździoch ma zawał. W nocy Kiepscy rozmawiają o całym zdarzeniu. Halina mówi, że dobrze, że matka Paździocha dowiedziała się, kim jest jej syn. Następnie dzwoni telefon. Odbiera Halina i słyszy, że ktoś chce rozmawiać z Inżynierem Kiepskim. Okazuje się, że dzwoni matka Ferdka i rozmawia z nim. Mówi, że chce do nich przyjechać w odwiedziny.

Obsada

Poprzedni
Ekolodzy
Matka jest tylko jedna
2006
Następny
Czarna dziura
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.