FANDOM


Disambig Ten artykuł dotyczy odcinka. Zobacz też: Paździerzyca (choroba).


123

Babka w masce gazowej w obawie przed Paździerzycą.

Paź2

Wygląd bakterii Paździerzycy.

Paź1

Przemiana bakterii Paździerzycy.

Paź

Widzenie w sobie podobizny Paździocha to skutki choroby.

Paździerzyca – 123. odcinek serialu Świat według Kiepskich.

Fabuła

Ferdek patrzy przez okno, siedząc na parapecie, natomiast Waldek czyta magazyn "Kulturysta". Następnie mówi do ojca, że jest dobry jak Matka Teresa. Następnie Halina mówi Ferdkowi, że Paździoch, robiąc zakupy w tym samym sklepie co ona, obronił staruszkę, której jakiś chuligan próbował ukraść torebkę, gdyż wziął z półki puszkę i uderzył nią w złodzieja, w wyniku czego oddał torebkę kobiecie. Halina jest podekscytowana jego zachowaniem i dodaje, że nigdy nie znała go z tej strony. Chwali go, że porusza się zwinnie i szybko. Ferdek jednak tłumaczy jej, że Paździoch jest mendą. Następnie wychodzi z kuchni i idzie do toalety. Niespodziewanie wychodzi z niej Paździoch, który kicha na sąsiada. Kiepski denerwuje się, gdy Paździoch chce go wytrzeć. Później Paździoch rozmawia z nim, a gdy idzie, Ferdek czyta w gazecie o niebezpiecznej epidemii.Jakiś czas później w pokoju siedzą: Ferdek, Waldek oraz Babka. Ferdek przemywa twarz i opowiada, że Paździoch kichnął na niego. Gdy słyszy to Waldek, robi skwaszoną minę. Babka natomiast mówi do zięcia, że dezynfekcja mu nie pomoże od zewnątrz, a wirus drąży od środka. Ferdek z Waldkiem nie wierzą jej i mówi, że mówi głupoty. Ferdek bierze kubek z piciem od Babki i nalewa do niego środek dezynfekujący. Wypija lekarstwo i nie smakuje mu. Waldek jest zaskoczony, natomiast Babka się z tego śmieje. Twierdzi, że to jest jej nowa mikstura na reumatyzm. Waldek podaje ojcu browara, w wyniku czego Ferdek grozi teściowej, że jeśli zatruła miksturę, to przez miesiąc będzie siedziała w szafie.Niespodziewanie w telewizji jest mowa o wirusie o nazwie PAŹDZIERZYCA. Wirus jest przedstawiony jako sąsiad Kiepskich, Marian Paździoch. Wirus jest niebezpieczny dla organizmu ludzkiego. W tym wszystkim najgorsza jest niechęć do jakiegokolwiek wysiłku psychofizycznego. Niestety lekarze są w tej sytuacji bezradni. Waldek dziwi się, dlaczego jego ojciec jest taki blady. Babka mówi mu, że Ferdek jest zarazą. Obraża także Waldka. Po tych słowach Waldek grozi jej. Cała rodzina je obiad w kuchni. Wszyscy zachowują się normalnie oprócz Babki, która przy stole siedzi w masce gazowej. Ferdek jest przejęty wirusem i z tego powodu nie je obiadu. Później Ferdek idzie do toalety i po raz kolejny kicha na niego Paździoch. Wszystko wskazuje na to, że jest przeziębiony. Następnie przychodzi Boczek, który także ma problemy ze zdrowiem. Później Ferdek oznajmia Waldkowi, że Paździoch się rozmnaża. Ku zaskoczeniu Ferdek widzi, że prowadzącym wiadomości w telewizji jest... Marian Paździoch, a wszystkie przedstawione sprawy dotyczyły wyłącznie jego samego! Tak więc Paździoch rozmnożył się do wielokrotnie dużych ilości. Po chwili Ferdek widzi twarz Paździocha w Waldku zamiast jego prawdziwej twarzy. Twarz sąsiada widzi także w Mariolce i Halince. Ferdek, będąc tym zaniepokojony, mdleje. Był to efekt "Paździerzycy" - nie tylko objawy typowe dla grypy, ale też i zmiana twarzy wszystkich osób znajdujących się wokół ofiary na twarz Paździocha.

Zakończenie

Najbliżsi udzielają pomocy Ferdkowi. Gdy idą z nim na korytarz, Ferdek nie widzi w lustrze swojej twarzy, tylko Paździocha.

Obsada aktorska

Poprzedni
Romantica
Paździerzyca
2002
Następny
Krwawy sport
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.