Kiepscy Wiki
Advertisement

Brutalny Paździoch.

Tożsamość Mariana – 138. odcinek serialu Świat według Kiepskich.

Fabuła

Gościem w kuchni Kiepskich jest Paździoch. Pokazuje Ferdkowi buty, które własnoręcznie uszył i chce mu je sprzedać. Nie udaje mu się jednak go przekonać, ponieważ Ferdek nie chce ich. Boczek widzi, że Paździoch sprząta kibel i kładzie nawet tam kwiatek. Po tym, co widzi Boczek, idzie natychmiast porozmawiać o tym z Ferdkiem. Paździoch na korytarzu jest przebrany w damskie ciuchy i mówi żonie, że idzie do fryzjera. Sąsiedzi są zmartwieni jego zachowaniem. W pokoju pojawia się ksiądz, który próbuje z Paździocha odesłać złego ducha. Paździoch upodobnił się do kobiety. Gdy ksiądz opuszcza mieszkanie, Ferdek mówi Boczkowi, że Paździochowi pomogłaby terapia wstrząsowa. Paździoch przechodzi kilka prób. Sąsiedzi dochodzą do wniosku, że terapia mu pomogła. Jednak powoduje to, że Paździoch, owszem jest mężczyzną, ale staje się niebezpieczny dla otoczenia. Paździochowa się go nawet boi. Po pewnym czasie Paździoch wraca pijany, a z kibla wyskakuje Ferdek i jest przebrany za kobietę. Ferdek powoduje, że Paździoch staje się już całkowicie pijany i traci przytomność. Sąsiedzi przenoszą go do pokoju i chcą, aby zachowywał się normalnie. Zostaje on obezwładniony i podłączone urządzenie, natomiast sąsiedzi chwilowo opuszczają pomieszczenie.

Zakończenie

Po chwili sąsiedzi wracają. Okazuje się, że Paździochowi wydaje się, że jest małym dzieckiem, a Ferdka bierze za swoją matkę. W pokoju Paździoch siedzi na Ferdku i je banana.

Obsada

Ciekawostki

Poprzedni
Pocieszacz
Tożsamość Mariana
2003
Następny
Sponsor
Advertisement